Serdecznie witamy!

 

Kim jesteśmy…

Projekt PoNa – polityki kształtowania natury – prowadzi badania na temat kształtowania relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. PoNa jest jedną z dwunastu grup naukowych finansowanych przez Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Nauki (BMBF / Bundesministerium für Bildung und Forschung) w ramach specjalnego programu dotacyjnego „Społeczno-Ekologiczne Badania Naukowe” (SÖF / Sozial-ökologische Forschung). Projekt realizowany jest na Uniwersytecie Leuphana w Lüneburgu, w Instytucie Sterowania Zrównoważonym Rozwojem (INSUGO).

 

Czym się zajmujemy...

Zajmujemy się badaniem polityk kształtowania natury na obszarze dwóch zagadnień: rozwój obszarów wiejskich i rolnicze wykorzystanie GMO, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Niemczech i w Polsce. Połączone w projekcie pytania i sposoby podejscia róznych naukowych dziedzin (polityki, ekologii społecznej, socjologii techniki, gender) dyskutujemy w bezpośredniej współpracy z przedstawicielami praktyki. Celem projektu PoNa jest, opierając się o wyniki naszych badań naukowych, sformułowanie zaleceń odnośnie treści, struktur i procesów istotnych dla kształtowania zrównoważonych relacji pomiędzy naturą a społeczeństwem. Tym samym PoNa przyczynia się do rozwoju teorii zrównoważonej ekonomii i polityki oraz do ugruntowania badań społeczno-ekologicznych.

W ramach projektu powstaną dwie prace habilitacyjne oraz cztery pracy doktorskie.

English