Struktura projektu i powiązanie z Uniwersytetem Leuphana w Lüneburgu


 

Niemieckie Ministerstwo Edukacji i Nauki dysponuje innowacyjnym instrumentem wspierania grup badawczych, który poprawia możliwości kwalifikacyjne młodych naukowców i naukowczyń działających na granicy pomiędzy poszczególnymi dziedzinami nauki oraz przyczynia się do konsolidacji badań i nauki inter- i transdyscyplinarnej w instytucjach realizujących projekt.

Grupa badawcza PoNa jest bezpośrednio związana z tematem badań zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie Leuphana w Lüneburgu. Projekt PoNa realizowany jest na Wydziale Zrównoważony Rozwój przy Instytucie Sterowania Zrównoważonym Rozwojem (Sustainability Governance), przy katedrze Planowania Środowiskowego reprezentowaną przez Prof. Dr. Sabine Hofmeister. Wyniki badań naukowców i naukowczyń PoNa są na bieżąco integrowane bezpośrednio do programu naukowego i edukacyjnego Uniwersytetu Leuphana.

Szczególnym wkładem są tu „Rozmowy salonowe o zrównoważonym rozwoju”: raz w semestrze na Uniwersytecie Leuphana w Lüneburgu odbywa się wieczorne spotkanie, które umożliwia krytyczną i interesującą wymianę myśli na temat zrównoważonego rozwoju. Zaproszeni naukowcy i naukowczynie z różnych dziedzin wspólnie omawiają aktualne problemy zrównoważonego rozwoju. Rozmowy salonowe są organizowane przez kierowniczki projektu PoNa, Danielę Gottschlich i Dr. Tanję Mölders we współpracy z Prof. Dr. Mariele Evers.

data/Grafiken/pona_projektdesign_photos_en.png

Struktura projektowa grupy badawczej PoNa – polityki kształtowania natury

Grupa badawcza PoNa podzielona jest na dwa projekty częściowe: w pierwszym projekcie częściowym tematem rozwoju obszarów wiejskich zajmują sie Annemarie Lindner, Anna Szumelda oraz kierowniczka projektu Dr. Tanja Mölders. W drugim projekcie częściowym temat inżynierii genetycznej w rolnictwie badają: Jędrzej Sulmowski, Beate Friedrich oraz kierowniczka projektu Daniela Gottschlich. Punkt styczny dwóch projektów częściowych (Q-PoNa) to teoretyczne podstawy w postaci wspólnego pojęcia zrównoważonego rozwoju (PoNa-Paper 1).
Celem grupy naukowej jest również kwalifikacja wszystkich pracowników i pracowniczek naukowych. W ramach projektu powstaną dwie prace habilitacyjne i cztery prace doktorskie.

Istotnym elementem projektu są dialogi z praktyką. Będą one realizowane w formie warsztatów, w których aktorzy praktyki politycznej komentować będą treści i postępowanie w projekcie. Aktorzy polityczni zaangażowani są w prace projektowe w charakterze partnerów z praktyki.