Working in regional agro-food networks – strengthening local food systems through cooperation

05.04.2014

Autorki naświetlają w swoim artykule wkład regionalnych rolniczych- i żywnościowych sieci w rozwoju obszarów wiejskich. Analizują na podstawie przypaku pokazowego mocne i słabe strony w sieci lokalnej i opracowują sposoby wzmocnienia współpracy. Ponadto dyskutują, na ile sieci wspierają wprowadzanie na rynek regionalny i zrównoważony rozwój.

Bibliografia:

Burandt, Annemarie/ Lang, Friederike/ Schrader, Regina/ Thiem, Anja (2013): Working in regional agro-food networks – strengthening local food systems through cooperation. In: Eastern European Countryside, 19/2013. S. 153-176 [unter: http://www.degruyter.com/view/j/eec.2013.19.issue-1/issue-files/eec.2013.19.issue-1.xml].

Go back