Nachhaltige Raumentwicklung

05.04.2014

Wykład Sabiny Hofmeister, Tanji Mölders i Anji Thiem o podręczniku do nauki o zrównoważonym rozwoju od nauczających na wydziale zrównoważonego rozwoju na uniwersytecie Leuphana.

Autorki naświetlą w swoim wykładzie temat „Zrównoważonego rozwoju obszarów”, który został omówiony w nowo wydanym podręczniku „Nauki o zrównoważonym rozwoju”. Objaśnią ogólny zarys socjologiczno- ekologicznej koncepcji obszarów oraz jaką rolę odgrywa w niej pojęcie płci (Gender).  Ponadto zaprezentują wyniki badań opartych na koncepcji zrównoważonych obszarów i poszerzą już istniejące inter- i transdysplinarne teorie, aby umożliwić nowe obszary do czynów i myśli w kontekście zrównoważonego rozwoju regionalnego.

 

Bibliografia:

Hofmeister, Sabine/ Mölders, Tanja/ Thiem, Anja (2014): Nachhaltige Raumentwicklung. In: Heinrichs, Harald/ Michelsen, Gerd (Hrsg.): Nachhaltigkeitswissenschaften. Berlin, Heidelberg. S. 523-547.

ISBN 978-3-642-25112-2

Go back