13.01.11 Wystąpienie Dr. Tanji Mölders podczas kolokwium naukowego w Urzędzie Ochrony Środowiska

11.03.2011

W dniu 13.01.2011 Dr. Tanja Mölders przedstawiła swoją dysertacje naukową zatytułowaną: „Społeczne stosunki z naturą- pomiędzy kryzysem i wizją- studium przypadku na terenie Rezerwatu biosfery w Mittelelbe.”. Prezentacja ta odbyła się w ramach kolokwium naukowego w Urzędzie Ochrony Środowiska (BfN). Zarówno zaprezentowane wyniki badań analizy feministycznej, jak i integratywne strategie ochrony i wykorzystania, zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem, a następnie dyskutowane pod kątem urzędowego podejścia w dziedzinie ochrony środowiska.

Prezentacja Dr.Moelders zostanie opublikowana w formie artykułu naukowego w czasopiśmie „Przyroda i Krajobraz”.

Go back